• Inscription #
Dacicus
[A]ugusto Germanico [maximo] [Dacic]o maximo Pe[rsico] [927.4]
[ Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto ] [ pontifici maximo ] [G]ermanico maximo D[acico maximo Sarmatico ] [46.2]
[ Caesaris Cai Iuli Veri Maxi]mini [ Pii Felicis Augusti pontificis maximi ] Germanici [ maximi Dacici maximi Sarmatici ] maximi [47.3]
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Pius Felix Augustus Germanicus maximus Sarmaticus maximus Dacicus maximus 924.5
[ Imperatore Caesare Nerua Tr]aiano [Au]gusto Germanico D[acico] [354.ab.1]
[ Imperatori Cae]sari diui Neru[ae] [ filio Neruae T]raiano Au[gusto Germanico ] [ Dacico ] [353.2]
[ Imperatori Caesari diui Ner]uae filio [ Neruae Traiano Augusto ] Germanico [ Dacico ] [355.3]
imperator V pontifex maximus et Caius Iulius Verus Maximus nobilissimus Caesar prin ceps iuuentutis Germani cus maximus Sarmaticus maximus Dacicus 924.12
Decius
[ Quinto Herennio Et]rusco [ Messio Decio ] [···] [ filio ] [···] [49.2]
Domitianus
Do[mitian] [349.1]
Domitiani 854.3
Imp erator [Caesar] Domitia[nus] Augustus Germa[ni]c[u]s [975.2]
Imperatore Caesare diui Vespasiani filio Domitiano Augusto 346.1.1
Imperatore Caesare diui Vespasiani filio Domitiano Augusto Germanico 347.1.1
[ Imperatori C ]aesari Lucio Do[mitio] Aureli[ano] Pio Felici [ Augusto domino ] nostro pontifici [ maximo tri ]bunicia pote [st] [ ate ···] [ patri patriae ] consuli [52.1]
[Perpet]uo impera[to]ri inuicto imperatori fortissimo imperatori Lucio Domitio Aurelliano Pio Felici Augusto Germanico maximo Carpico maximo 943.4
Domitius
Imperator Caesar Lucius Domitius Aurelianus inuictus Pius Felix Augustus 953.2
Domna
Iuliae Domnae Augustae 37.1
Iuliae Domnae Augustae 291.1
Drusus
Drusi 338.2
Drusi [339.1]
D[r]uso Ca[es]ari [336.1]
Druso Caesari [I]mperatoris Tiberi Caesaris A[u]gusti filio diui Augusti nepoti 335.1