• Inscription #
Magnus
diui M[agni Antonini] [44.2]
Mamaea
[et Iuli]ae Mamaeae Augustae 908.3
[ Iuliae ] Mamaea[e Augustae ] [449.2]
[ Iuliae ] [ Mamaeae Augustae ] [895.4]
Iuliae [ Mamaeae ] [ Augustae matri ] Augusti nostri [450.a.1]
Iulia[e Mamaeae matris Augusti ] et ca[strorum et Senatus et patriae ] [44.7]
Marciana
Pac[cia]e M[a]rcianae [411.1]
Pacciae Marcianae 410.1
Marcus
[Caesa]re diui M[arci] [ filio Marco Aurelio Commodo Augusto ] [286.1]
Caesari diui Antonini filio diui Veri Parthici maximi fratri diui Hadriani nepoti diui Traiani Parthici pronepoti diui Neruae abnepoti Marco Aurelio Antonino Augusto 22.4
[ Caesari ] [di]ui Ma[rci] Antonini Pii f[ilio] [ diui Pii ] [ nepoti ] [ diui Hadriani ] [p]ronepoti [di]ui T[rai]ani Par[thic]i m[a] x imi [ abnepoti diui Neruae ] [ adnepoti Marco Aurelio Com]modo [Anton]i[n]o Augusto Pio [Sarm]ati[co Germanico maximo ] [27.3]
C[aes] [ ari Imperatoris ] [ Caesaris Luci ] Sep[timi] [ Seueri Pii Pertinacis ] [Au]gusti Arab [ibic] [ i Adiabenici Parthici maxim]i filio [ diui Marci nepoti diui Pii pronepoti ] di[ui Hadriani ] [ abnepoti diui Traiani ] ad[nep] [ oti Marco Aurelio Antonino Augusto ] [425.6]
Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto 913.5
C[aesari] Marco Aurelio Anton[ino Augusto ] Armeniaco Medic[o Parthico ] maximo Germanico Sarmatico 24.1
Caes[ari Marco Au]reli[o Antonino Augusto Armeniaco Parthico maximo Medico ] [21.1]
[ Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Germanico ] Sarmatico [23.1]
C[aes] [ ari Marco ] Aurelio Antonino Augusto patri patriae [232.a.1]
Caesari Marco Aurelio Commodo Antonino Augusto Pio 230.1
[ Caesari Marco Aureli]o Com[modo] [ Antonino Augusto ] Pio Felici Sarmatico G [erm] [ anico ] [ Britannico ] [28.1]
[ Caesari ] Marco Aurel[io] [ Seuero Ale]xandro [ Pio Felici A]ugusto 42.1
Caesari Marco A[ure]lio [Seuero] [A]ntonino Au[g] [ usto Pi]o Feli[ci Parthico ] [ma]ximo Bryttan[ic]o maximo 38.1
[Ca]esari Marco Aurelio Se[vero] [Alexa]ndro Pio Felici Au[g] usto 43.1
[ Caesari ] Marco Au[re]lli[o] [Seu]ero [Alexa]ndro [Pio Fe]lici [ Augusto ] 448.2
[ Caesari Seueri Augusti filio ] [ diui ] Marci [ Antonini Pii Germanici ] Sarmatici nep[ oti ] [ diui Antonini ] Pii pronepoti [ diui Hadri]ani abnepoti di[ui Traiani] Parthici et diui Ner[u]ae ad nepoti Marco Aurelio Antoni[no Pi]o Felici 424.7
Caesaris Marci Aureli Antonini Augusti [···] [···] [Part]hici maximi Germanici Sa[rm] [ atici ] 555.2
[Ca]esaris Marci Aureli Seueri Alexandri Pii Felicis A[ugust]i 41.2
C[aes] [ aris Marci Aureli Seueri ] Alex[andri] Pii F[elicis Augusti] [44.3]
Caesaris Marci Aurelli Antonini Augusti 438.9
Caesaris Marci Aurelli Antonino Augusti 439.10
Caesaris Marci Iuli Philippi Pii Felicis Augusti 48.5
[ Caesar M]arcus Aurellius Antoninus Pius Augustus [ Parthicus ] m[a]ximus B[ritannicus maximus Ge]rm[anicus] [maximu]s [427.11]
Ca[e]sar Marcus Aurellius Antoninus Pius Augustus Parthicus maximus Britannicus max[imus G]ermanicus maximus 428.west.1
[diui] Marci 38.5
diui Marci [39.3]
diu[i Marci ] [398.a.1]
diui Marci [398.b.1]
diui Marci [425.4]
diui Marci Anto[ni]ni G[ermani]ci Sarmatici 427.8
[di]ui Ma[rci] Antonini Pii [27.1]
[ diui ] Marci [ Antonini Pii Germanici ] Sarmatici 424.2
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 395.1
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 428.west.1
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 389.1
[ diui Ma]rci [···] [···] imperator [497.1]
Imperator [ Caesar Marc Claudi ] Taci[t] [ Pi Feli August ] [53.1]
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 939b.1
Imperator Caesar Marcus Claudius Tacitus Pius Felix Augustus 926.2
Imperator Caesar [ Marcus Iulius Ph]ilippus inuictu[s Augustus ] [880.1]
Imperator Caisar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 942.1
Imperatori Cae[s] ari Marco Antonio Gordiano Pio Felic[i] Augusto 454.2
[ Imperatori ] Caesari Marco Ant[o]nio Gordiano Pio Felici Aug[usto] 455.2
Imperatori Caesari Marco A[ urel io ] Antonino Augusto 915.4
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto 914.3
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto 916.3
Imperatori Caesari Marco Aurelio [Anto]nino Augusto Pio 421.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Pio 420.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Pio 422.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Pio Augusto 419.1
Imperatori Caesari Marco [Aurel]io Antonino Pio Augusto Seueri Augusti 423.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Caro Pio Felici inuicto Augusto 461.2
[ Imperatori Caesa]ri Marco Aureli[o ···] [Pio Feli]ci inuicto A[ug] usto [···] [···] Gothico 51.2
[ Imperatori ] Caesari Marco Aureli[o Seuero] [Ale]xandro Pio Fel[ici Augusto ] 908.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Seue[r]o [Alexandr]o Pio Fe[l]ic[i] Augusto 895.1
Imperatori Caesari Marco Aurellio [Antonino August]o 397.2
Imperatori Caesari Marco Aurellio Antonino Augusto Parthico maximo [398.b.2]
[ Imperatori Caesari ] Marco Aurellio Antonino Pio Felic[i Augusto ] [ Parthico ma]ximo Britannico maximo Germ[anico] [ maximo ] 429.1
I[mp] [ eratoris ] [ Caesaris Marci Aurelli Antonini ] [396.a.2]
imperatoris Caesaris Marci Aurelli Antonini Pii Felicis Augusti 404.2
[Imper]atoris Caesaris Marci Aurelli Antonini Pii Felicis [ Augusti P]arthici maximi Brittanici maximi Germanici [ maximi ] 400.2
M[arci] [286.1]
Marci Antonin[i] 396.a.5
Marci Antonini Pii [30.1]
[ Marci A]ureli Antonini [2.3]
Marci Aurel[i] Antonini Augusti Augusti 868.4
Marci Aureli Antonini Pii Felicis Augusti 606.2
Marci Aureli Commodo 2.4
Marco Annio Vero Augusti filio 25.a.1
Marco Aurellio Antonino Caesari imperatori destinato 418.1
Marco Aurellio Antonino Pio Felici Augusto Parthico maximo Britanico maximo Germanico 941.17
Marco Flauio Valerio Constantio Pio Felici inuicto Augusto 462.2
Marco Iulio Philippo nobilissimo Caesari Pio Felici Augusto 48.1
M arcus Iulius P[hilippus] [Ca]esar 880.2
Septimius Seuerus Marcus Au[r] elius Antoninus Publius Septimius Geta 398a.1
Maxentius
Maxentio Pio Felici inuicto Augusto 465.7
nostro Maxentio Pio Felici inuicto Augusto 464.7
Maximianus
[ Caio Galerio ] [Va]lerio Max[imiano] [ Pio Felici inuicto Augusto ] [462.3]
Maximinus
[ Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto ] [ pontifici maximo ] [G]ermanico maximo D[acico maximo Sarmatico ] [46.1]
[ Caesaris Cai Iuli Veri Maxi]mini [ Pii Felicis Augusti pontificis maximi ] Germanici [ maximi Dacici maximi Sarmatici ] maximi [47.1]
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Pius Felix Augustus Germanicus maximus Sarmaticus maximus Dacicus maximus 924.2
Imperatori Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto 452.2
Maximus
Caio Iulio Vero Maximo nobilissimo Caesari 453.2
imperator V pontifex maximus et Caius Iulius Verus Maximus nobilissimus Caesar prin ceps iuuentutis Germani cus maximus Sarmaticus maximus Dacicus 924.8
Medicus
Caesari L ucio [ Aurelio Vero Augusto Armeniaco Parthico maximo Medico ] [21.2]
C[aesari] Marco Aurelio Anton[ino Augusto ] Armeniaco Medic[o Parthico ] maximo Germanico Sarmatico [24.3]
Caes[ari Marco Au]reli[o Antonino Augusto Armeniaco Parthico maximo Medico ] [21.1]
Messallina
Messallinae 340.1
Messius
[ Quinto Herennio Et]rusco [ Messio Decio ] [···] [ filio ] [···] [49.2]