• Inscription #
Salonina
[Corneli]ae Saloninae Augustae 50.5
Corneliae Saloninae sanctissimae Augustae 456.3
[Saloni]n[ae] coniugis Galeno [927.8]
Sarmaticus
[ Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto ] [ pontifici maximo ] [G]ermanico maximo D[acico maximo Sarmatico ] [46.2]
[ Caesari ] [di]ui Ma[rci] Antonini Pii f[ilio] [ diui Pii ] [ nepoti ] [ diui Hadriani ] [p]ronepoti [di]ui T[rai]ani Par[thic]i m[a] x imi [ abnepoti diui Neruae ] [ adnepoti Marco Aurelio Com]modo [Anton]i[n]o Augusto Pio [Sarm]ati[co Germanico maximo ] [27.3]
C[aesari] Marco Aurelio Anton[ino Augusto ] Armeniaco Medic[o Parthico ] maximo Germanico Sarmatico 24.3
[ Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Germanico ] Sarmatico 23.1
[ Caesari Marco Aureli]o Com[modo] [ Antonino Augusto ] Pio Felici Sarmatico G [erm] [ anico ] [ Britannico ] 28.2
[ Caesaris Cai Iuli Veri Maxi]mini [ Pii Felicis Augusti pontificis maximi ] Germanici [ maximi Dacici maximi Sarmatici ] maximi [47.3]
Caesaris Marci Aureli Antonini Augusti [···] [···] [Part]hici maximi Germanici Sa[rm] [ atici ] [555.3]
diui Antonini Pii Germanici Sarmatici 941.8
diui Marci Anto[ni]ni G[ermani]ci Sarmatici 427.8
[ diui ] Marci [ Antonini Pii Germanici ] Sarmatici 424.3
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 395.2
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 428.west.1
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 389.2
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Pius Felix Augustus Germanicus maximus Sarmaticus maximus Dacicus maximus 924.4
[ Imperatori Caesari Lucio ] Aelio A[urelio Commodo Augusto ] [ Pio Germanico ] Sarmatico 382.2
imperator V pontifex maximus et Caius Iulius Verus Maximus nobilissimus Caesar prin ceps iuuentutis Germani cus maximus Sarmaticus maximus Dacicus 924.11
Septimia
Septimiae Octauillae 417.1
Septimiae Pollae 607.1
Septimius
Caesari diui Septimi Seueri Pii Arabici Adiabenici Parthici maximi Britanici maximi 941.2
Caesari L ucio Septim[io Getae Pio Augusto ] Brittanico Arab[ico] [442.1]
[ Caesari Lucio Septimio Seuero Pi]o Pert[ina]ci Augusto Ar[abico] [ Adiabenico Parthico maximo ] [33.a.1]
Caesaris Luci Septim[i] Seueri Pii Augusti [440.5]
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti 37.4
[ Caesaris Luci ] Sep[timi] [ Seueri Pii Pertinacis ] [Au]gusti Arab [ibic] [ i Adiabenici Parthici maxim]i [425.1]
[ Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis ] [ Augusti Arab]ici Ad[iabenici Parthici maximi ] [36.2]
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 433.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 438.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 426.1
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 434.2
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 435.4
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 436.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 439.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 444.3
[ Caesar Lucius Septimius Seuerus Pius Pertinax Augustus ] [ Arabicus Adiabenicus Parthicus maximus Britann]icus maximus [427.1]
Caesar Lucius Septimius [ Seuerus Pius ] Pert[inax Augustus Arabicus Adiabenicus Parthicus maximus Brittanicus ] max[imus] 428.east.1
diui Septimi Seueri Pii Arabi[ci Adiabenici Parthici ] maxim[i] Britannici maximi 427.6
di[ui] Se[pti]mi [S]eueri Pii Arabici Adiabenici Parth[i]ci max[imi B]rita[nnici maximi] [428.east.1]
[ IIII et Lucio ] Septimio Getae Ca[ es ari Au ]gusto 915.5
Imperatori Caes ari diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filio diui Commodi fratri diui Antonini Pii nepoti diui Hadriani pronepoti diui Traiani Parthici abnepoti diui Neruae adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinac[i] Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 395.9
Imperatori Caesari diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filio diui Commodi fratri diui Antonini Pii nepoti diui Hadriani pronepoti diui Traiani Parthici abnepoti diui Neruae adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 389.8
Imp[ eratori Caesari ] diu[i Marci ] [ filio ] diu[i Antonini Pii ] [ nepoti ] [ diui H]adrian[i] [pr]onep[oti diui Traiani Parthici abnepoti ] [ diui ] N[eruae] [ adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci ] Augusto [Arab]ico A[diabenico Parthico m]axim[o] [398.a.2]
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero 887.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 387.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 915.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 914.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 916.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico 913.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 388.2
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 390.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 391.1
Imperatori Caesari [ Lucio Septimio Seuero ] Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo [393.1]
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seu[ero Pio Pertinaci Aug]usto Arabico Adiabenico Parthico m[axi]mo 397.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 392.1
[ Imperatori Caesari Lucio ] Septimio [S]euero Pio [Per]t[i]nac[i] Augusto [ Arabico Adiab]en[ico Parthico ] maximo 399.1
Imperato[r]is Caesaris Luci Septi[mi Seueri Pii ] [35.2]
Imperatoris [Caesa]ris Luci Sept[imi Seuer]i Pii Pe[rtinacis Augusti ] Arabici Adiabenici Parthici maximi [411.5]
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 405.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seue[ri] [Pi]i Pertina[cis] Augusti Ar[a]bici Adiabenici Parthici maximi 406.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Au[ g usti ] Arabici Adiabenici Parthici maximi 414.3
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 415.5
[ Imperatoris ] [C]aesaris Luci Septimi Seueri [Pii Per]tinacis Augusti Arabici Adiabe[n]ici Parthici [ma]ximi 421.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 402.5
[ Imperatoris Caesaris Luci ] [ Septimi S]eue[ri Pii Pertinacis ] [ Augusti ] [ Arabici A]diaben[ici Par]thici maximi [396.a.1]
[I]mperatoris [C]aesaris Luci Sept[im]i Seueri Pii Pertinacis [Au] g usti Arabici [ Adiabenici Parthici maximi ] [398.b.1]
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 420.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 422.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 419.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 403.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 413.2
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 416.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Par[t]hici maximi 417.3
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 410.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Severi Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 412.1
Imperatoris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici 418.4
Lucio S[ep]t[i]mio Getae Caesari [438.1]
Lucio Septimio Getae Caesari Augusto 913.6
Lucio Septimio [Getae] Caesari Augusto 914.4
[ Lucio ] Septimio [Getae] Caesari Augusto 916.5
Lucio Sept[imi]o [Getae···] [nobilissimo] [Caesari] [440.1]
Lucio Septimio Seuero 412.7
Lucio Septimio Seuero 413.9
Luci Sept[imi] [ Seuer ] [34.3]
Luci Septimi Seueri 607.3
[ Luci Septimi Seueri Pi]i Pert[ inacis Arabici Adiabenici Parthici maximi ] [ filii ] [39.2]
Luci Sep[t] [ imi ] Seueri Pii Pertinacis Augusti [868.3]
Publio Septimio Getae 414.1
Publio Septimio Getae 541.1
Publio S[eptimio Getae] [397.2]
Publio Septimio Getae Augusto 443.1
Publio [ Septimio Geta]e Augusto [444.1]
Publio [ Septimio Getae ] [ Caesari ] [433.1]
Publio Se[ptim]io Get[a]e C[ae]sari [434.1]
Publio Septimio Getae [Cae]sari 435.1
P ublio [Septimio Ge]tae Caesari [436.1]
Publio Septi[m]io [Getae] C[a] es ari [439.1]
[ Publio Septimio Getae nobilissimo Caesari ] [36.1]
Publio Septimio Getae [nobilis]simo Caesari 441.1
Publio [ Septimio ] G[etae] nobilissimo Ca [es] [ ari ] [437.a.1]
Publius Septimius Geta 607.5
S[eptimi Getae ] Augusti Augusti nostri fili Augusti nostri fratris [868.6]
[Se]ptimi Se[ueri] [445.a.2]
[Sep]timi Seueri Pi[i] [38.4]
Septimius Seuerus Marcus Au[r] elius Antoninus Publius Septimius Geta 398a.1
Seuerus
Caesari diui Septimi Seueri Pii Arabici Adiabenici Parthici maximi Britanici maximi 941.3
Caesari F[laui]o Valerio Seuero 463.3
[ Caesari Lucio Septimio Seuero Pi]o Pert[ina]ci Augusto Ar[abico] [ Adiabenico Parthico maximo ] [33.a.1]
[ Caesari ] Marco Aurel[io] [ Seuero Ale]xandro [ Pio Felici A]ugusto [42.2]
Caesari Marco A[ure]lio [Seuero] [A]ntonino Au[g] [ usto Pi]o Feli[ci Parthico ] [ma]ximo Bryttan[ic]o maximo [38.1]
[ Caesari ] Marco Au[re]lli[o] [Seu]ero [Alexa]ndro [Pio Fe]lici [ Augusto ] [448.3]
Caesaris Luci Septim[i] Seueri Pii Augusti 440.6
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti 37.5
[ Caesaris Luci ] Sep[timi] [ Seueri Pii Pertinacis ] [Au]gusti Arab [ibic] [ i Adiabenici Parthici maxim]i [425.2]
[ Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis ] [ Augusti Arab]ici Ad[iabenici Parthici maximi ] [36.2]
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 433.4
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 438.4
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 426.1
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 434.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 435.4
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 436.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 439.4
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 444.4
[Ca]esaris Marci Aureli Seueri Alexandri Pii Felicis A[ugust]i 41.2
C[aes] [ aris Marci Aureli Seueri ] Alex[andri] Pii F[elicis Augusti] [44.3]
[ Caesar Lucius Septimius Seuerus Pius Pertinax Augustus ] [ Arabicus Adiabenicus Parthicus maximus Britann]icus maximus [427.1]
Caesar Lucius Septimius [ Seuerus Pius ] Pert[inax Augustus Arabicus Adiabenicus Parthicus maximus Brittanicus ] max[imus] [428.east.1]
diui Septimi Seueri Pii Arabi[ci Adiabenici Parthici ] maxim[i] Britannici maximi 427.6
di[ui] Se[pti]mi [S]eueri Pii Arabici Adiabenici Parth[i]ci max[imi B]rita[nnici maximi] [428.east.1]
Diuo Pio Seuero Augusto 401.2
[Diuo] Seuero 400.1
Imperatori Caes ari diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filio diui Commodi fratri diui Antonini Pii nepoti diui Hadriani pronepoti diui Traiani Parthici abnepoti diui Neruae adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinac[i] Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 395.9
Imperatori Caesari diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filio diui Commodi fratri diui Antonini Pii nepoti diui Hadriani pronepoti diui Traiani Parthici abnepoti diui Neruae adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 389.8
Imp[ eratori Caesari ] diu[i Marci ] [ filio ] diu[i Antonini Pii ] [ nepoti ] [ diui H]adrian[i] [pr]onep[oti diui Traiani Parthici abnepoti ] [ diui ] N[eruae] [ adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci ] Augusto [Arab]ico A[diabenico Parthico m]axim[o] [398.a.2]
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero 887.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 387.2
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 915.2
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 914.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 916.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico 913.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 388.2
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 390.2
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 391.2
Imperatori Caesari [ Lucio Septimio Seuero ] Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo [393.1]
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seu[ero Pio Pertinaci Aug]usto Arabico Adiabenico Parthico m[axi]mo [397.1]
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 392.1
[ Imperatori Caesari Lucio ] Septimio [S]euero Pio [Per]t[i]nac[i] Augusto [ Arabico Adiab]en[ico Parthico ] maximo [399.2]
Imperatori Caesari Marco [Aurel]io Antonino Pio Augusto Seueri Augusti 423.2
[ Imperatori ] Caesari Marco Aureli[o Seuero] [Ale]xandro Pio Fel[ici Augusto ] [908.1]
Imperatori Caesari Marco Aurelio Seue[r]o [Alexandr]o Pio Fe[l]ic[i] Augusto [895.2]
Imperato[r]is Caesaris Luci Septi[mi Seueri Pii ] [35.3]
Imperatoris [Caesa]ris Luci Sept[imi Seuer]i Pii Pe[rtinacis Augusti ] Arabici Adiabenici Parthici maximi [411.5]
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 405.6
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seue[ri] [Pi]i Pertina[cis] Augusti Ar[a]bici Adiabenici Parthici maximi [406.5]
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Au[ g usti ] Arabici Adiabenici Parthici maximi 414.3
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 415.5
[ Imperatoris ] [C]aesaris Luci Septimi Seueri [Pii Per]tinacis Augusti Arabici Adiabe[n]ici Parthici [ma]ximi 421.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 402.6
[ Imperatoris Caesaris Luci ] [ Septimi S]eue[ri Pii Pertinacis ] [ Augusti ] [ Arabici A]diaben[ici Par]thici maximi [396.a.1]
[I]mperatoris [C]aesaris Luci Sept[im]i Seueri Pii Pertinacis [Au] g usti Arabici [ Adiabenici Parthici maximi ] 398.b.1
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 420.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 422.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 419.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 403.6
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 413.2
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 416.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Par[t]hici maximi 417.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 410.4
Imperatoris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici 418.5
Lucio Septimio Seuero 412.7
Lucio Septimio Seuero 413.9
Luci Septimi Seueri 607.3
[ Luci Septimi Seueri Pi]i Pert[ inacis Arabici Adiabenici Parthici maximi ] [ filii ] [39.2]
Luci Sep[t] [ imi ] Seueri Pii Pertinacis Augusti 868.4
[Se]ptimi Se[ueri] [445.a.2]
[Sep]timi Seueri Pi[i] 38.4
Septimius Seuerus Marcus Au[r] elius Antoninus Publius Septimius Geta 398a.1
Seueri Augusti [424.1]
[ Seueri ] Augusti [441.2]
Seuero Pio [···] Parthico 909.2