• Inscription #
Η
469a.b.4 310.a..1 310.a..1
ΗΑ
799.h.1
ΗΒΙΟΙΟΙΚΕΧΡΗ
690.23
ΗΝ
987.d.2
ΗΡΑΚΛΕ
848.5
ΗΣΑ
690.19
ΗΣΑΝΙΘΙΙΛΙΟΙ
690.26
ΗΧ
987.d.2