IRT023.1
...Caes ari M arco Aurelio Antonino Aug usto Germanico Sarmatico pontifici maximo tribunicia po...
IRT024.3
...g usto Armeniaco Medico Parth ico max imo Germ anico Sarm atico pont ifici max imo trib unici...
IRT027.3
...o Commodo Antonino Aug usto Pio Sarmatico Germanico max imo pont ifici max imo trib unicia p...
IRT028.2
...o Antonino Aug usto Pio Felici Sar matico G erm anico Britannico pont ifici max imo trib unici...
IRT046.2
... P io F elici Aug usto pont ifici max imo Germ anico max imo D acico max imo Sarm atico max i...
IRT047.2
... Pii Felicis Aug usti pont ificis max imi Germ anici max imi Dacici max imi Sarmat ici max im...
IRT073.3
coniugi lmp eratoris Caes aris Germanici trib unicia p ot estate ob pr
IRT075a.1
inuicti Aug usti pont ificis max imi Germanici maximi trib unicia pot estate
IRT081.2
le Germanico m aximo tribunicia potestate
IRT334.1
Germanico Caesari Ti beri Aug usti f ilio pont ifi...
IRT337.2
Ti berio Claudio Caesari Aug usto Germanico pont ifici max imo trib unicia pot estat...
IRT338.3
...rio Claudio Drusi f ilio Caesari Aug usto Germanico pon tif ici max imo trib unicia potest a...
IRT339.1
...rio Claudio Drusi f ilio Caesari Aug usto Germanico pont ifici maximo
IRT341.1
...s curau Neroni Claudio diui Claudi f ilio Germanici nep oti Ti beri Caesaris pronep oti diui...
IRT341.1
...i diui Aug usti abnepoti Caesari Aug usto Germanico pontif ici max imo trib unicia pot estat...
IRT347.1
... diui Vespasiani f ilio Domitiano Augusto Germanico pontif ice max imo trib unicia potest at...
IRT352.2
...i Neruae f ilio N e rua Trai an o Augusto Germ anico pont ifice max imo tri b unicia pot esta...
IRT353.1
...diui Neruae f ilio Neruae Traiano Augusto Germ anico Dacico pont ifici max imo trib unicia po...
IRT354.1
... eratore Caes are Nerua Tr aiano Aug usto Ger manico D acico pontif ice max imo trib unicia p...
IRT355.2
...iui Neruae f ilio Neruae Traiano Aug usto Ger manico Dacic o pont ifici max imo trib unicia p...
IRT382.2
...L ucio Aelio Aurelio Commodo Aug usto Pio Germ anico Sar matico pontifici maximo