IRT994.15
...m tauros n umero LI quinquaginta e t unum capros n umero XXXVIII tri gi nta o cto