IRT219.4
... Hik requiescit bon a e memori a e Stidin clericus bixit in pace an n os VIIII et req u ieb...