IRT089.1
curator uiae Latinae siae praetor rane
IRT102.6
... cura nte Pompeio io u iro p erfectissimo curatore rei publ icae
IRT104.14
...o sac erdote dei Herculis q uin q uennale curatore rei publicae feliciter
IRT232.3
...to suo dedicauit C aius Calpurnius Celsus curator muneris pub lici munerarius IIuir q uin ...
IRT263.5
...arcianus L ucius Appius Amicus Rufinianus cur atores refectionis thermarum tert ium Deo Aescu...
IRT341.3
...Aug usti sufetu faciendas curauit idemque curator pecuniae publicae eas porticus
IRT467.11
...Cl audio Aurel io Generoso u iro e gregio cur atore r ei p ublicae et splendidissimo ordine ...
IRT537.1
...s co n s ul pont ifex sodal is Fla uialis cur ator oper um publicor um leg atus Aug usti pr...
IRT541.6
... ciae Cretae et Cyrenarum aed ili cereali curatori rei pub licae Anconitanorum praet ori ha...
IRT542.5
...Silio Amico A Hateriano c larissimo u iro curatori patrono Oeenses publ ice
IRT543.3
...aereali c larissimo u iro et co n s ulari cur atori rei p ublicae suae quae inter cetera ope...
IRT545.2
...ciae Afric ae XV uir o sacr is fa ciundis curator i ae d ium sac rarum et operum publ icorum...
IRT545.6
...diui Traiani Aug usti prouinciae Ciliciae curatori uiae Latinae leg ato leg ionis VI Ferrat...
IRT550.1
co n s ul curator rioris t am
IRT561.4
...iano eq uiti R omano u iro p erfectissimo curatori rei publicae ob eximium amorem in patria...
IRT567.9
...issimo fl amini p er p etuo et pont ifici cur atori rei pub licae Lepcimagn ensis sac erdoti...
IRT594.2
Q uinto Cornelio Va curatori mun M arcus Cornelius Amicus filio piiss...
IRT601.18
... Afri c larissimae m emoriae uiri edendum curator electus esset sollicitudini laboriq ue s...