IRT103.3
...alentis VI et Valentiniani II Aug ustorum die V kal endas Aug ustas
IRT117.5
...tori spectaculum primus in patria sua per dies quinq ue splendidissimum ediderit ordo S...
IRT193.7
... pace an n os XIII pl us m inus requiebit die cal endas Apriles
IRT196.5
...m inus et in ΧΡ christ o req uieuit s u b d ie XV ka lendas M a ias ind ictione VII
IRT200.3
...in pake an n os dece m pl us m inu s s ub d ie III me nsi s Maii i n d ictione XI
IRT201.4
...t in p ac e annos LXX pl u s m inu s s ub d ie XI men sis O cto b ris ind ictione IIII
IRT202.5
... t in p a c e ann os XL p lus m inus s ub d ie XII k a l endas M a ias
IRT203.6
...XCV plus m inus et requiebit in pake s ub d ie VIII m ensis Februari ind ictione XII
IRT204.3
...it in p ace an no s pl us m inu s XX s ub d ie XXII me nsi s Apr ilis ind ictione XI
IRT207.5
... pace annos LXXXV p lu s m i n us s y u b d ie XXVII me nsis Ianuar i ind ictione V
IRT208.4
...equieuit uixit annu m unu m m enses VIIII d ies XX s ub die XIII m ensis Apr ilis ind ic...
IRT210.3
...t in pace annos VIIII p lu s m inu s s ub d ie XIII m ensis Maii ind ictione XI
IRT213.5
...n a e memori a e in ΧΡ Christ o requieuit d ie k alendarum Ianuariarum ind ictione θ
IRT215.6
...ria Nadese filia Misekor bixit ann os VII dies LX req ie
IRT222.9
...e di qui bixit in pace annos m enses su b d ie XIII mens is Oc t ob r is
IRT223.2
...s minus et in ΧΡ Christ o req uieuit s ub d ie X k a l endas Ap riles ind ictione IIII
IRT241.4
...l io Pacoro qui uixit annis L menses IIII d ies X Aemil ia Calliope coniux marito piissi...
IRT243.5
...laccillae filiae uixit ann os XVII menses dies XVII
IRT571.2
...Benedictii u iri p erfectissimi Dedicata die nouem Iuniarum d ominis n ostris Valente...
IRT668.4
...ia Marith uixit annor um XXX m ensium III dier um XXV Atilius Corinthus Aurellianus fecit ...