IRT475.11
...q ue uincentium Lepcimagnensis fidelis et innocens ordo cum populo pr a estantissimo patron...
IRT522.4
... p rouinciae Africae omnium uirtutum uiro innocentis integritatis uicoratae lenitatis sublimi...
IRT529.6
... temperantia moderato defensori iustitiae innocentium uindici Fl auio Macedonio Patricio u iro...
IRT567.4
... et sacerdoti prou inciae Trip o l itanae innocentissimo uiro principali integerrimo amatori patr...
IRT571.7
...tanae tenaci iustitiae in terpraeti iuris innocentium fautori uindici libertatis noxiorum omni...
IRT595.3
Heraclii Dignissimo principali innocentissimo puero T ito Flauio Vibiano Iuniori ponti...
IRT610.5
...c iae Tr ip olitanae omnium uirtutum uiro innocentis integritatis uigoratae laenitatis sublim...
IRT834.1
B onae m emoriae Anna innok ens filia Stefani lok i ser batori s bixit i...
IRT840.3
...quiesciet filius Stefani loci serbatori s in n ocens nomine Long i nus bixit dies sebte m men...