IRT088.1
m leg atum leg ionis
IRT096.1
... io Quir ina tribu Rufo trib uno mil itum leg ionis VII Gem inae F el icis praef ecto c oh o...
IRT292.8
...rbem suam T itus Flauius arinus c enturio leg ionis u otum l ibens p osuit D e d icauit III ...
IRT518.4
M arco io Au ris av o leg ato Aug usti le gionis
IRT527.2
iani prouinciae trib uno mil itum leg ionis V Alaudae IIII uir o uiar um cur andarum...
IRT537.2
...um Moesiae Dalmat iae Hisp aniae leg atus leg ionis V prae fectus orae marit imae Hispan iae...
IRT541.3
...stlitibus iudicandis trib uno latic lauio leg ionis II Aug ustae quaest ori prouin ciae Cret...
IRT541.9
...o et tutelar io sacerdoti fetiali leg ato leg ionis I Italicae proco n s uli Siciliae leg at...
IRT545.6
...ae Ciliciae curatori uiae Latinae leg ato leg ionis VI Ferratae don is milit aribus don ato ...
IRT545.8
...Baetic ae Vlterioris tribun o latic lauio leg ionis I Mineruiae donis milit aribus don ato a...
IRT552.2
ano trib uno mil itum leg ionis et II Adiutr icis p iae f idelis donis d...
IRT560.3
no Casto tr ibuno mil itum leg ionis III Aug ustae ciues b VI Lepcitani
IRT582.2
tribuno leg ionis XIII Gem inae publice patrono
IRT583.3
D ecim- S c enturio leg ionis II Traianae quam ab Imp eratore Caes are...
IRT584.4
...anibus M arcus Cornelius Saturninus miles leg ionis III Aug ustae uix it an nos XXXV
IRT868.10
...II H a m iorum praep ositus uex illationi leg ionis III Aug ustae p iae u indicis aram posu ...
IRT895.6
...ug usti et cas trorum M arcus A c enturio leg ionis III Aug ustae p iae u indicis S euerian ...
IRT895.7
...S euerian a e pr a epositus uexillationis leg ionis eiusdem burgum a solo per eandem uexilla...
IRT908.6
...o pr aetore c larissimo u iro uexilla tio leg ionis III Au g ustae p iae u indicis Seueriana...
IRT908.7
...u indicis Seuerianae per uum c enturionem leg ionis eiusdem fecit
IRT913.7
...Getae Caes ari Aug usto per uexillationem leg ionis III Aug ustae
IRT914.5
...o Fausto leg ato Aug ustorum co n s ulari leg ionis III Aug ustae p iae u indicis
IRT914.5
...o Fausto leg ato Aug ustorum co n s ulari leg ionis III Aug ustae p iae u indicis
IRT915.7
...o Fausto leg ato Aug ustorum co n s ulari leg ionis III Aug ustae p iae u indicis
IRT916.8
...nicio Fausto leg ato Augustorum consulare leg ionis III Aug ustae p iae u indicis