IRT021.1
...Aug usto Armeniaco Parthico maximo Medico pontifici maximo tribunicia potestate imp eratori ...
IRT021.2
...Aug usto Armeniaco Parthico maximo Medico pontifici maximo tribunicia potestate imp eratori ...
IRT022.4
...abnepoti M arco Aurelio Antonino Aug usto pont ifici max imo trib unicia potest ate XXIIII im...
IRT023.1
...lio Antonino Aug usto Germanico Sarmatico pontifici maximo tribunicia potestate imp eratori ...
IRT024.4
...o Parth ico max imo Germ anico Sarm atico pont ifici max imo trib unicia potest ate XXXII imp...
IRT027.4
... Aug usto Pio Sarmatico Germanico max imo pont ifici max imo trib unicia pot estate imp erato...
IRT028.3
... Felici Sar matico G erm anico Britannico pont ifici max imo trib unicia pot estate X imp era...
IRT033.2
...g usto Arabico Adiabenico Parthico maximo pontifici maximo tribuniciae potestatis imp erator...
IRT041.4
...reli Seueri Alexandri Pii Felicis Augusti pontif icis max imi tribun icia potest ate VI co n s...
IRT042.5
...lexandro Pio Felici Augusto domino nostro pontifici maximo trib uniciae potestatis VIIII
IRT043.2
...lio Severo Alexandro Pio Fel ici Aug usto pont ifici max imo trib unicia pot estate X co n s ...
IRT044.5
...reli Seueri Alexandri Pii Felicis Augusti pontificis maximi tribunicia potestate co n s ulis ...
IRT046.2
...Iulio Vero Maximino P io F elici Aug usto pont ifici max imo Germ anico max imo D acico max i...
IRT047.2
...i Iuli Veri Maximini Pii Felicis Aug usti pont ificis max imi Germ anici max imi Dacici max im...
IRT050.2
...lieno Pii Felici Aug usto d omino n ostro ponti fici maximo trib unicia pot estate XIIII co n...
IRT052.4
... ano Pio Fel ici Aug usto d omino n ostro pont ifici max imo tri b unicia pote st ate p atri ...
IRT054.4
...ri Ca es ari Fl auio Constantino Aug usto pontifici max imo trib unicia pot estate
IRT075.3
...i Cae s ari Pio Fe lic i inuicto Aug usto po nt ifici maximo Val erius Cla udius numini maiest...
IRT075a.1
inuicti Aug usti pont ificis max imi Germanici maximi trib unicia pot...
IRT076.2
Imp eratori C aes ari po nt ifici max imo Persico maximo pater
IRT269.2
...sacrum C aius Rubellius Blandus co n s ul pont ifex proco n s ul dedic auit Suphunibal ornat...