IRT196.5
...pl us m inus et in ΧΡ christ o req uieuit s u b d ie XV ka lendas M a ias ind ictione VI...
IRT200.3
...ixit in pake an n os dece m pl us m inu s s ub d ie III me nsi s Maii i n d ictione XI
IRT201.4
...ix i t in p ac e annos LXX pl u s m inu s s ub d ie XI men sis O cto b ris ind ictione ...
IRT202.5
...i x i t in p a c e ann os XL p lus m inus s ub d ie XII k a l endas M a ias
IRT203.6
...n os XCV plus m inus et requiebit in pake s ub d ie VIII m ensis Februari ind ictione X...
IRT204.3
...i bixit in p ace an no s pl us m inu s XX s ub d ie XXII me nsi s Apr ilis ind ictione ...
IRT207.5
...bixit in pace annos LXXXV p lu s m i n us s y u b d ie XXVII me nsis Ianuar i ind ictione ...
IRT210.3
... bixit in pace annos VIIII p lu s m inu s s ub d ie XIII m ensis Maii ind ictione XI
IRT222.9
...moriae di qui bixit in pace annos m enses su b d ie XIII mens is Oc t ob r is
IRT223.2
...s plus minus et in ΧΡ Christ o req uieuit s ub d ie X k a l endas Ap riles ind ictione ...
IRT256.5
... in pake pl us m inus an nos XXX rekiebit su b karta decima mensis Aprilis
IRT275.4
...i Patris d e s ua p ecunia u otum s oluit sub cura Q uinti Seruili Candidi amatoris pa...
IRT330.6
... Lupercus leg atus pro pr aetore patronus sub hasta f aciendum l ocauit Ti berio Caesa...
IRT330.6
... Lupercus leg atus pro pr aetore patronus sub hasta f aciendum l ocauit
IRT331.6
... Lupercus leg atus pro pr aetore patronus sub hasta f aciendum l ocauit
IRT794.1
...II et Balbino co n s ulibus ratione fru i sub cura sub cura Hesperii lib erti proc ura...
IRT794.2
...bino co n s ulibus ratione fru i sub cura sub cura Hesperii lib erti proc uratoris pro...
IRT794.1
... ule Au g usto co n s ule I loc o II p es sub cura p roc uratoris f ER VA ER lib erti ...
IRT907.3
...entes Cydamis uotum sol uerunt li b entes sub Valerio Senecione leg ato Aug usti pr o ...
IRT908.4
...eae Aug ustae matri Aug usti et castrorum sub FA l eg ato Aug usti pr o pr aetore c la...