IRT898.14
...s p ret er c i b aria ope ra ntibus felic uisitent fili et nep ot es
IRT900.8
... cibarias operantibus feliciter legant et uissitent filos et nepotes meos et tales faciant