• Inscription #
Ι
469a.b.6
ΙΕ
807.b.1 807.d.1
ΙΛΑ
824.2
ΙΝΔΥ
824.3
ΙΟ
265.1
ΙΟΣ
831.2
ΙΣΚΑΟ
803.b.1