• Inscription #
Hadrianus
Caesare T[raiano] Hadriano Au[g] usto 583.5
Caesaris Titi Aeli Hadriani Antonini Augusti Pii 20.3
Caesaris Traiani Ha[driani] Augusti [545.3]
C[a]esaris Traiani Hadrian[i] [A]ugusti [545.4]
diui Hadriani [23.2]
diui Hadriani 24.6
[ diui Hadriani] [18.1]
diui Had[riani] [368.1]
diui Hadriani 22.2
diui Hadriani [27.2]
diui Hadriani [38.5]
diui Hadriani [39.3]
[ diui Hadri]ani [424.4]
diui Hadriani 374.a.1
[ diui H]adrian[i] [398.a.1]
diui Hadriani [398.b.1]
diui Hadriani 395.5
diui Hadriani [21.2]
di[ui Hadriani ] [425.5]
[diui] Hadriani 427.9
diui Hadriani 428.west.1
[ diui H]adr[iani] [30.2]
diui Hadriani 389.4
Hadriani 941.12
[H]adr[iani] [394.a.1]
[ Imperator Caesar ] [ diui Traiani Parthi]ci filius diui N[eruae] [ nepos Traianus Hadrianus Augustus ] [359.1]
Imperator Caesar diui Traiani Parthici filius diui Neruae nepos Traianus Hadrianus Augustus 358.2
[ Imperator Caesar ] [ diui Trai]ani Pa[rthici] [ filius diui Neruae nepos ] [Traian]us Had[rianus Augustus ] [364.2]
[ Imperatore Caesar]e diui Hadriani filio [ diui Traiani nepote ] [ diui Nerua]e pronepote Tito Aelio Had[riano Antonino Augusto Pio ] [374.a.2]
Imperatore Caesare diui Traiani Parthici filio diui N[e]ruae nepote T[raiano] Hadriano Augusto 357.3
Imperatore Caesar[e] [d]iui [Tra]ian[i Par]thici filio [diui] Ner[uae] nepote Traia[n]o Had[riano] Augusto [361.1.1]
Imperatore Caesare Tito A[elio Hadriano] Antonino Augusto Pio [370.1]
Imperatore Caesare [ Tito Aelio ] Hadr[iano Antoni]no Augusto Pio [371.a.1]
[ Imperatore ] [C]aesare Tito Aelio Hadria[no] Ant[onino] [ Augusto Pio ] [372.1]
[ Imperatore Caesare Tito Aelio Hadriano Antonino ] Augusto Pio [375.1]
[ Imperatore Caesare Traiano Hadri]ano Augusto [360.1]
[ Imperatori Caesari ] diui Had[riani] [ filio ] [ diui Traiani Pa]rthic[i] [ nepoti ] [ diui Neruae ab]nepoti Tito A[elio] [Hadrian]o A[ntonino Augusto Pio ] [368.4]
[ Imperatori Caesari ] [ diui Hadriani] [filio] [ diui Traiani P]arthic[i] [ nepoti ] [ Tito Ae]lio [Hadriano] Anton[ino] [ Augusto Pio] [18.4]
Imperatori Caesari diui Traiani Parthici filio diui Neruae nepoti Traiano Hadriano Augusto 362.3
[ Imperatori Caesari diui Trai]ani Parthici filio diui Neru[ae nepoti Traia]no [Hadria]no Augusto [363.1]
[ Imperatori Caesari ] [···]o Hadria[no] [379.1]
[ Imperatori Caesari ] Tito Aelio [ Hadriano ] [Anto]nino [ Augusto Pio ] [377.1]
[ Imperatori Caesari Tito Aeli]o Hadriano [ Antonino ] [Au]gusto Pio 373.1
Imperatori Caesari Tito Aelio Hadr[iano Antonino Augusto Pio ] [378.1]
Imperatori Caesari Tito Aelio Hadriano Antonino Augusto Pio 369.2
Honorius
Honori 480.3
Honorio Pio Felici uictori ac triumfatori semper Augusto 479.2