• Inscription #
Galba
G[a]lba [537.3]
Galenius
Imperatori Caesari Publio Licinio gena Galenio Pio inuict[o] pip Augusto Pio anmox Parthico 939a.3
Galenus
Galeno 927.8
Galerius
[ Caio Galerio ] [Va]lerio Max[imiano] [ Pio Felici inuicto Augusto ] [462.3]
Galienius
[ Imperatore Caesare Publio Licinio ] Egnatio Galienio Pio Felice 927.2
Gallienius
Imperatori Caesari Publio Licinio Egnatio Gallienio inuicto Pio Felici Augusto pontifici maximo Parthico m[ ax imo ] Germanico 956.4
Gallienus
Caesari Publio Licinio Gallieno Pii Felici Augusto 50.1
Gallieni Augusti 50.6
Gallieni Augusti nostri 456.4
Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno Germanico Pio Felici Augusto pontifici maximo Germanico maximo 456.1
Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno Pio Felici Augusto 457.3
[ Imperatori Caesari Publio Lici]nio Gall[ieno Pio Feli]ci inu[icto Augusto ] [458.1]
Germanicus
Augusti pontificis maximi Germanici 75a.1
[A]ugusto Germanico [maximo] [Dacic]o maximo Pe[rsico] 927.3
[ Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto ] [ pontifici maximo ] [G]ermanico maximo D[acico maximo Sarmatico ] [46.2]
[ Caesari ] [di]ui Ma[rci] Antonini Pii f[ilio] [ diui Pii ] [ nepoti ] [ diui Hadriani ] [p]ronepoti [di]ui T[rai]ani Par[thic]i m[a] x imi [ abnepoti diui Neruae ] [ adnepoti Marco Aurelio Com]modo [Anton]i[n]o Augusto Pio [Sarm]ati[co Germanico maximo ] [27.3]
C[aesari] Marco Aurelio Anton[ino Augusto ] Armeniaco Medic[o Parthico ] maximo Germanico Sarmatico 24.3
[ Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Germanico ] Sarmatico [23.1]
[ Caesari Marco Aureli]o Com[modo] [ Antonino Augusto ] Pio Felici Sarmatico G [erm] [ anico ] [ Britannico ] [28.2]
[ Caesaris Cai Iuli Veri Maxi]mini [ Pii Felicis Augusti pontificis maximi ] Germanici [ maximi Dacici maximi Sarmatici ] maximi 47.2
Caesaris Marci Aureli Antonini Augusti [···] [···] [Part]hici maximi Germanici Sa[rm] [ atici ] 555.3
[ Caesar M]arcus Aurellius Antoninus Pius Augustus [ Parthicus ] m[a]ximus B[ritannicus maximus Ge]rm[anicus] [maximu]s [427.12]
Ca[e]sar Marcus Aurellius Antoninus Pius Augustus Parthicus maximus Britannicus max[imus G]ermanicus maximus [428.west.1]
diui Antonini Pii Germanici Sarmatici 941.8
diui Marci Anto[ni]ni G[ermani]ci Sarmatici [427.8]
[ diui ] Marci [ Antonini Pii Germanici ] Sarmatici [424.2]
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 395.2
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 428.west.1
diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici 389.2
diui Vespasiani fili Domitiani Augusti Germanici 854.4
Germanico Cae[sari] [ Tiberi ] Augusti filio 334.a.1
[Germ]anico m[aximo] [81.2]
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Pius Felix Augustus Germanicus maximus Sarmaticus maximus Dacicus maximus 924.3
Imp erator [Caesar] Domitia[nus] Augustus Germa[ni]c[u]s [975.3]
[ Imperatore Caesar]e diui N[eruae] [ filio ] N[e]rua T[rai]an[o Augusto ] Germanico 352.a.2
Imperatore Caesare diui Vespasiani filio Domitiano Augusto Germanico 347.1.1
[ Imperatore Caesare Nerua Tr]aiano [Au]gusto Germanico D[acico] 354.ab.1
[ Imperatori Cae]sari diui Neru[ae] [ filio Neruae T]raiano Au[gusto Germanico ] [ Dacico ] [353.1]
[ Imperatori Caesari diui Ner]uae filio [ Neruae Traiano Augusto ] Germanico [ Dacico ] 355.2
[ Imperatori Caesari Lucio ] Aelio A[urelio Commodo Augusto ] [ Pio Germanico ] Sarmatico [382.2]
[ Imperatori Caesari ] Marco Aurellio Antonino Pio Felic[i Augusto ] [ Parthico ma]ximo Britannico maximo Germ[anico] [ maximo ] [429.2]
Imperatori Caesari Publio Licinio Egnatio Gallienio inuicto Pio Felici Augusto pontifici maximo Parthico m[ ax imo ] Germanico 956.8
Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno Germanico Pio Felici Augusto pontifici maximo Germanico maximo 456.1
[Imper]atoris Caesaris Marci Aurelli Antonini Pii Felicis [ Augusti P]arthici maximi Brittanici maximi Germanici [ maximi ] 400.3
imperator V pontifex maximus et Caius Iulius Verus Maximus nobilissimus Caesar prin ceps iuuentutis Germani cus maximus Sarmaticus maximus Dacicus 924.10
[ lmperatoris Caesaris ···] Germ[anici] [73.3]
Marco Aurellio Antonino Pio Felici Augusto Parthico maximo Britanico maximo Germanico 941.20
[Perpet]uo impera[to]ri inuicto imperatori fortissimo imperatori Lucio Domitio Aurelliano Pio Felici Augusto Germanico maximo Carpico maximo 943.6
Tiberio Claudio Caesari Augusto Germanico 337.2
Tiberio Claudio Drusi filio Caesari Augusto Germanico 338.3
Tiberio Claudio [ Drusi filio Caesari Augusto Germanico ] [339.1]
Geta
Caesari L ucio Septim[io Getae Pio Augusto ] Brittanico Arab[ico] [442.1]
[ IIII et Lucio ] Septimio Getae Ca[ es ari Au ]gusto 915.6
Lucio S[ep]t[i]mio Getae Caesari 438.1
Lucio Septimio Getae Caesari Augusto 913.6
Lucio Septimio [Getae] Caesari Augusto [914.4]
[ Lucio ] Septimio [Getae] Caesari Augusto [916.5]
Lucio Sept[imi]o [Getae···] [nobilissimo] [Caesari] [440.2]
Publio Septimio Getae 414.1
Publio Septimio Getae 541.1
Publio S[eptimio Getae] [397.2]
Publio Septimio Getae Augusto 443.2
Publio [ Septimio Geta]e Augusto [444.1]
Publio [ Septimio Getae ] [ Caesari ] [433.1]
Publio Se[ptim]io Get[a]e C[ae]sari [434.1]
Publio Septimio Getae [Cae]sari 435.2
P ublio [Septimio Ge]tae Caesari [436.1]
Publio Septi[m]io [Getae] C[a] es ari [439.1]
[ Publio Septimio Getae nobilissimo Caesari ] [36.1]
Publio Septimio Getae [nobilis]simo Caesari 441.1
Publio [ Septimio ] G[etae] nobilissimo Ca [es] [ ari ] [437.a.1]
Publius Septimius Geta 607.6
S[eptimi Getae ] Augusti Augusti nostri fili Augusti nostri fratris [868.6]
Septimius Seuerus Marcus Au[r] elius Antoninus Publius Septimius Geta 398a.1
Gordianus
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 939b.2
Imperator Caisar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 942.3
Imperatori Cae[s] ari Marco Antonio Gordiano Pio Felic[i] Augusto 454.3
[ Imperatori ] Caesari Marco Ant[o]nio Gordiano Pio Felici Aug[usto] 455.3
Gratianus
Gratiano 474.2
Valentis Gratiani 475.8