• Inscription #
Caesar
Augusti Caesaris 319.b.1
Aurelio Caesari Antonini 976.2
[Ca]esar [66.1]
[Cae]sar [83.1]
[C]aesar [83.2]
Caesa[r] [84.1]
C[aes] [? ar ] Ael[i] [?385.1]
C[a]esar diui Septimi Seueri Pii Arabi[ci Adiabenici Parthici ] maxim[i] Britannici maximi [427.6]
Caesar di[ui] Se[pti]mi [S]eueri Pii Arabici Adiabenici Parth[i]ci max[imi B]rita[nnici maximi] fil[ius] 428.east.1
[Ca]es[a]re [794.b.1]
[Caesa]re diui M[arci] [ filio Marco Aurelio Commodo Augusto ] [286.1]
Caesare T[raiano] Hadriano Au[g] usto 583.4
[Cae]sari [59.1]
[Caesa]ri [14.a.1]
Caesari 469.a.5
[Cae]s[a]ri Augusti [328.1]
Ca[ es aribus ] [909.1]
[ Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto ] [ pontifici maximo ] [G]ermanico maximo D[acico maximo Sarmatico ] [46.1]
Caesari diui Antonini filio diui Veri Parthici maximi fratri diui Hadriani nepoti diui Traiani Parthici pronepoti diui Neruae abnepoti Marco Aurelio Antonino Augusto 22.1
[ Caesari ] [di]ui Ma[rci] Antonini Pii f[ilio] [ diui Pii ] [ nepoti ] [ diui Hadriani ] [p]ronepoti [di]ui T[rai]ani Par[thic]i m[a] x imi [ abnepoti diui Neruae ] [ adnepoti Marco Aurelio Com]modo [Anton]i[n]o Augusto Pio [Sarm]ati[co Germanico maximo ] [27.1]
Caesari diui Septimi Seueri Pii Arabici Adiabenici Parthici maximi Britanici maximi 941.2
Caesari [ Flauio V]alerio Constan 466.2
Caesari F[laui]o Valerio Seuero 463.2
Caesari Imperato[r]is Caesaris Luci Septi[mi Seueri Pii ] [···] [ filio ] 35.1
C[aes] [ ari Imperatoris ] [ Caesaris Luci ] Sep[timi] [ Seueri Pii Pertinacis ] [Au]gusti Arab [ibic] [ i Adiabenici Parthici maxim]i filio [ diui Marci nepoti diui Pii pronepoti ] di[ui Hadriani ] [ abnepoti diui Traiani ] ad[nep] [ oti Marco Aurelio Antonino Augusto ] [425.1]
Caesari L ucio [ Aurelio Vero Augusto Armeniaco Parthico maximo Medico ] 21.2
Caesari L ucio Septim[io Getae Pio Augusto ] Brittanico Arab[ico] 442.1
[ Caesari Lucio Septimio Seuero Pi]o Pert[ina]ci Augusto Ar[abico] [ Adiabenico Parthico maximo ] [33.a.1]
Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto 913.4
C[aesari] Marco Aurelio Anton[ino Augusto ] Armeniaco Medic[o Parthico ] maximo Germanico Sarmatico [24.1]
Caes[ari Marco Au]reli[o Antonino Augusto Armeniaco Parthico maximo Medico ] [21.1]
[ Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Germanico ] Sarmatico [23.1]
C[aes] [ ari Marco ] Aurelio Antonino Augusto patri patriae [232.a.1]
Caesari Marco Aurelio Commodo Antonino Augusto Pio 230.1
[ Caesari Marco Aureli]o Com[modo] [ Antonino Augusto ] Pio Felici Sarmatico G [erm] [ anico ] [ Britannico ] [28.1]
[ Caesari ] Marco Aurel[io] [ Seuero Ale]xandro [ Pio Felici A]ugusto [42.1]
Caesari Marco A[ure]lio [Seuero] [A]ntonino Au[g] [ usto Pi]o Feli[ci Parthico ] [ma]ximo Bryttan[ic]o maximo 38.1
[Ca]esari Marco Aurelio Se[vero] [Alexa]ndro Pio Felici Au[g] usto [43.1]
[ Caesari ] Marco Au[re]lli[o] [Seu]ero [Alexa]ndro [Pio Fe]lici [ Augusto ] [448.1]
Caesari Publio Licinio Gallieno Pii Felici Augusto 50.1
[C]a[e]sa[ris] [64.1]
Caesaris [528.5]
Caesaris 483.1
Caesaris 481.a.2
Caesaris Antonini Augusti 381.1
Cae[sa]ris [Au]gusti [340.2]
Caesaris Augusti 346.2.1
[ Caesaris Cai Iuli Veri Maxi]mini [ Pii Felicis Augusti pontificis maximi ] Germanici [ maximi Dacici maximi Sarmatici ] maximi [47.1]
Caesaris diui Traiani [Au]gusti 545.5
[ Caesari Seueri Augusti filio ] [ diui ] Marci [ Antonini Pii Germanici ] Sarmatici nep[ oti ] [ diui Antonini ] Pii pronepoti [ diui Hadri]ani abnepoti di[ui Traiani] Parthici et diui Ner[u]ae ad nepoti Marco Aurelio Antoni[no Pi]o Felici [424.1]
Caesaris Luci Septim[i] Seueri Pii Augusti 440.5
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti 37.4
[ Caesaris Luci ] Sep[timi] [ Seueri Pii Pertinacis ] [Au]gusti Arab [ibic] [ i Adiabenici Parthici maxim]i [425.1]
[ Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis ] [ Augusti Arab]ici Ad[iabenici Parthici maximi ] [36.2]
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 433.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 438.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 426.1
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 434.2
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 435.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 436.2
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 439.3
Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 444.3
Caesaris Marci Aureli Antonini Augusti [···] [···] [Part]hici maximi Germanici Sa[rm] [ atici ] 555.2
[Ca]esaris Marci Aureli Seueri Alexandri Pii Felicis A[ugust]i [41.2]
C[aes] [ aris Marci Aureli Seueri ] Alex[andri] Pii F[elicis Augusti] [44.3]
Caesaris Marci Aurelli Antonini Augusti 438.9
Caesaris Marci Aurelli Antonino Augusti 439.10
Caesaris Marci Iuli Philippi Pii Felicis Augusti 48.5
Caesaris Titi Aeli Hadriani Antonini Augusti Pii 20.2
Caesaris Traiani Ha[driani] Augusti 545.3
C[a]esaris Traiani Hadrian[i] [A]ugusti [545.4]
[Ca]esari T [i] [ beri Augusti ] [ filio ] [334.b.i.1]
[ Caesar Lucius Septimius Seuerus Pius Pertinax Augustus ] [ Arabicus Adiabenicus Parthicus maximus Britann]icus maximus [427.1]
Caesar Lucius Septimius [ Seuerus Pius ] Pert[inax Augustus Arabicus Adiabenicus Parthicus maximus Brittanicus ] max[imus] 428.east.1
[Ca]esar Marc Au[reli] [···] [492.1]
[ Caesar [···] Marci Antonini Pii [···] fili ] [ diui Pii nep ] [ diui H]adr[iani] [ pronep ] [ diui ] [ Traiani Parthici ] abnep d[iui Neruae ] [ adnep ] [ Luci Aeli Aureli ] Co [mmod] [ August ] [30.1]
[ Caesar M]arcus Aurellius Antoninus Pius Augustus [ Parthicus ] m[a]ximus B[ritannicus maximus Ge]rm[anicus] [maximu]s [427.11]
Ca[e]sar Marcus Aurellius Antoninus Pius Augustus Parthicus maximus Britannicus max[imus G]ermanicus maximus [428.west.1]
Caesarum 468.9
Caio Iulio Vero Maximo nobilissimo Caesari 453.3
D[r]uso Ca[es]ari [336.1]
Druso Caesari [I]mperatoris Tiberi Caesaris A[u]gusti filio diui Augusti nepoti 335.1
Germanico Cae[sari] [ Tiberi ] Augusti filio [334.a.1]
[ IIII et Lucio ] Septimio Getae Ca[ es ari Au ]gusto [915.6]
Imperator Ca[es] [ ar ] [486.1]
[I]mperator Cae[ s ar ] [···] [A]ntoni[n] [65.1]
[I]mperator Caesar [···] [···] Anton[in] 493.1
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Pius Felix Augustus Germanicus maximus Sarmaticus maximus Dacicus maximus 924.1
[ Imperator Caesar] [Diui] [ filius Augustus] [319.a.1]
[ Imperator Caesar ] [ diui Traiani Parthi]ci filius diui N[eruae] [ nepos Traianus Hadrianus Augustus ] [359.1]
Imperator Caesar diui Traiani Parthici filius diui Neruae nepos Traianus Hadrianus Augustus 358.1
[ Imperator Caesar ] [ diui Trai]ani Pa[rthici] [ filius diui Neruae nepos ] [Traian]us Had[rianus Augustus ] [364.1]
Imp erator [Caesar] Domitia[nus] Augustus Germa[ni]c[u]s [975.1]
Imperator Caesar Lucius Domitius Aurelianus inuictus Pius Felix Augustus 953.1
[ Imperator- ] [C] aesar- M [arc] [···] [···] [A]ugust [977.1]
Imperator [ Caesar Marc Claudi ] Taci[t] [ Pi Feli August ] [53.1]
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 939b.1
Imperator Caesar Marcus Claudius Tacitus Pius Felix Augustus 926.1
Imperator Caesar [ Marcus Iulius Ph]ilippus inuictu[s Augustus ] 880.1
Imperatore Caesare Diui filio Augusto 321.1
Imperatore Caesare Diui filio Augusto pontifice maximo tribunicia potestate XXIV consule XIII patre patriae 322.1
Imperatore Caesare Diui filio Augusto pontifice maximo tribunicia potestate XXIV consule XIII patre patriae 323.1
[ Imperatore Caesar]e diui Hadriani filio [ diui Traiani nepote ] [ diui Nerua]e pronepote Tito Aelio Had[riano Antonino Augusto Pio ] [374.a.1]
[ Imperatore Caesare ] [d]iui Neruae filio Nerua Traiano [ Augusto ] [356.1]
[ Imperatore Caesar]e diui N[eruae] [ filio ] N[e]rua T[rai]an[o Augusto ] Germanico [352.a.1]
Imperatore Caesare diui Traiani Parthici filio diui N[e]ruae nepote T[raiano] Hadriano Augusto 357.1
Imperatore Caesar[e] [d]iui [Tra]ian[i Par]thici filio [diui] Ner[uae] nepote Traia[n]o Had[riano] Augusto [361.1.1]
Imperatore Caesare diui Vespasiani filio Domitiano Augusto 346.1.1
Imperatore Caesare diui Vespasiani filio Domitiano Augusto Germanico 347.1.1
[ Imperatore Caesare Nerua Tr]aiano [Au]gusto Germanico D[acico] [354.ab.1]
[ Imperatore Caesare Publio Licinio ] Egnatio Galienio Pio Felice [927.1]
Imperatore Caesare Tito A[elio Hadriano] Antonino Augusto Pio 370.1
Imperatore Caesare [ Tito Aelio ] Hadr[iano Antoni]no Augusto Pio 371.a.1
[ Imperatore ] [C]aesare Tito Aelio Hadria[no] Ant[onino] [ Augusto Pio ] [372.1]
[ Imperatore Caesare Tito Aelio Hadriano Antonino ] Augusto Pio [375.1]
[ Imperatore Caesare Traiano Hadri]ano Augusto [360.1]
Imperatore Caesare Vespasiano [ Augusto ] 300.1
[ Imperatori Cae]sari [62.1]
Imperatori Caesari Augusti filio Augusto patri patriae pontifici maximo 329.1
Imperatori Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto 452.1
Imperatori Caesari Diui filio Augusto 320.1
[ Imperatori Caesari ] diui Had[riani] [ filio ] [ diui Traiani Pa]rthic[i] [ nepoti ] [ diui Neruae ab]nepoti Tito A[elio] [Hadrian]o A[ntonino Augusto Pio ] [368.1]
[ Imperatori Caesari ] [ diui Hadriani] [filio] [ diui Traiani P]arthic[i] [ nepoti ] [ Tito Ae]lio [Hadriano] Anton[ino] [ Augusto Pio] [18.1]
Imperatori Caes ari diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filio diui Commodi fratri diui Antonini Pii nepoti diui Hadriani pronepoti diui Traiani Parthici abnepoti diui Neruae adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinac[i] Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 395.1
Imperatori Caesari diui Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici filio diui Commodi fratri diui Antonini Pii nepoti diui Hadriani pronepoti diui Traiani Parthici abnepoti diui Neruae adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 389.1
Imp[ eratori Caesari ] diu[i Marci ] [ filio ] diu[i Antonini Pii ] [ nepoti ] [ diui H]adrian[i] [pr]onep[oti diui Traiani Parthici abnepoti ] [ diui ] N[eruae] [ adnepoti Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci ] Augusto [Arab]ico A[diabenico Parthico m]axim[o] [398.a.1]
[ Imperatori Cae]sari diui Neru[ae] [ filio Neruae T]raiano Au[gusto Germanico ] [ Dacico ] [353.1]
[ Imperatori Caesari diui Ner]uae filio [ Neruae Traiano Augusto ] Germanico [ Dacico ] [355.1]
Imperatori Caesari diui Traiani Parthici filio diui Neruae nepoti Traiano Hadriano Augusto 362.1
[ Imperatori Caesari diui Trai]ani Parthici filio diui Neru[ae nepoti Traia]no [Hadria]no Augusto [363.1]
[ Imperatori Ca ]esari Flauio Constantino [···] [ Augusto pontif]ici maximo [trib] unicia potestate [54.3]
[ Imperatori Caesari Lucio ] Aelio A[urelio Commodo Augusto ] [ Pio Germanico ] Sarmatico [382.1]
Imperatori Caesari Lucio Aurelio Vero Armeniaco Augusto 232.a.1
[ Imperatori C ]aesari Lucio Do[mitio] Aureli[ano] Pio Felici [ Augusto domino ] nostro pontifici [ maximo tri ]bunicia pote [st] [ ate ···] [ patri patriae ] consuli [52.1]
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero 887.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 387.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 915.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 914.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto 916.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico 913.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 388.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 390.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 391.1
Imperatori Caesari [ Lucio Septimio Seuero ] Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 393.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seu[ero Pio Pertinaci Aug]usto Arabico Adiabenico Parthico m[axi]mo 397.1
Imperatori Caesari Lucio Septimio Seuero Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabenico Parthico maximo 392.1
[ Imperatori Caesari Lucio ] Septimio [S]euero Pio [Per]t[i]nac[i] Augusto [ Arabico Adiab]en[ico Parthico ] maximo [399.1]
Imperatori Cae[s] ari Marco Antonio Gordiano Pio Felic[i] Augusto [454.1]
[ Imperatori ] Caesari Marco Ant[o]nio Gordiano Pio Felici Aug[usto] 455.1
Imperatori Caesari Marco A[ urel io ] Antonino Augusto 915.4
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto 914.3
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto 916.3
Imperatori Caesari Marco Aurelio [Anto]nino Augusto Pio 421.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Pio 420.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto Pio 422.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Pio Augusto 419.1
Imperatori Caesari Marco [Aurel]io Antonino Pio Augusto Seueri Augusti 423.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Caro Pio Felici inuicto Augusto 461.1
[ Imperatori Caesa]ri Marco Aureli[o ···] [Pio Feli]ci inuicto A[ug] usto [···] [···] Gothico [51.2]
[ Imperatori ] Caesari Marco Aureli[o Seuero] [Ale]xandro Pio Fel[ici Augusto ] 908.1
Imperatori Caesari Marco Aurelio Seue[r]o [Alexandr]o Pio Fe[l]ic[i] Augusto 895.1
Imperatori Caesari Marco Aurellio [Antonino August]o 397.2
Imperatori Caesari Marco Aurellio Antonino Augusto Parthico maximo [398.b.2]
[ Imperatori Caesari ] Marco Aurellio Antonino Pio Felic[i Augusto ] [ Parthico ma]ximo Britannico maximo Germ[anico] [ maximo ] [429.1]
[ Imperatori Caesari ] [···]o Hadria[no] [379.1]
[ Imperatori ] Cae [ s ari ··· Pio] [ Fe ]lici inui[cto Augusto ···] [ po ]ntifici maxi[mo] [75.1]
Imperatori C[ aes ari ···] po[ nt ifici maximo ···] Persico m[aximo] [76.1]
Imperatori Caesari Publio Licinio Egnatio Gallienio inuicto Pio Felici Augusto pontifici maximo Parthico m[ ax imo ] Germanico 956.1
Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno Germanico Pio Felici Augusto pontifici maximo Germanico maximo 456.1
Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno Pio Felici Augusto 457.1
[ Imperatori Caesari Publio Lici]nio Gall[ieno Pio Feli]ci inu[icto Augusto ] [458.1]
Imperatori Caesari Publio Licinio gena Galenio Pio inuict[o] pip Augusto Pio anmox Parthico 939a.1
[ Imperatori Caesari ] Tito Aelio [ Hadriano ] [Anto]nino [ Augusto Pio ] [377.1]
[ Imperatori Caesari Tito Aeli]o Hadriano [ Antonino ] [Au]gusto Pio [373.1]
Imperatori Caesari Tito Aelio Hadr[iano Antonino Augusto Pio ] 378.1
Imperatori Caesari Tito Aelio Hadriano Antonino Augusto Pio 369.1
Imperatori Caesa[r]i Vespasian[o Augusto ] [342.a.1]
[ Imperatori ] Caesari V[espasia]no Augusto 342.b.1
Imperatoris Caesaris Augusti 301.2
Imperato[r]is Caesaris Luci Septi[mi Seueri Pii ] 35.2
Imperatoris [Caesa]ris Luci Sept[imi Seuer]i Pii Pe[rtinacis Augusti ] Arabici Adiabenici Parthici maximi [411.4]
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 405.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seue[ri] [Pi]i Pertina[cis] Augusti Ar[a]bici Adiabenici Parthici maximi 406.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Au[ g usti ] Arabici Adiabenici Parthici maximi 414.3
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 415.4
[ Imperatoris ] [C]aesaris Luci Septimi Seueri [Pii Per]tinacis Augusti Arabici Adiabe[n]ici Parthici [ma]ximi [421.4]
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 402.5
[ Imperatoris Caesaris Luci ] [ Septimi S]eue[ri Pii Pertinacis ] [ Augusti ] [ Arabici A]diaben[ici Par]thici maximi [396.a.1]
[I]mperatoris [C]aesaris Luci Sept[im]i Seueri Pii Pertinacis [Au] g usti Arabici [ Adiabenici Parthici maximi ] [398.b.1]
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 420.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 422.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 419.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 403.5
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 413.1
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 416.4
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Par[t]hici maximi 417.3
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Seueri Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 410.3
Imperatoris Caesaris Luci Septimi Severi Pii Pertinacis Augusti Arabici Adiabenici Parthici maximi 412.1
I[mp] [ eratoris ] [ Caesaris Marci Aurelli Antonini ] [396.a.2]
imperatoris Caesaris Marci Aurelli Antonini Pii Felicis Augusti 404.1
[Imper]atoris Caesaris Marci Aurelli Antonini Pii Felicis [ Augusti P]arthici maximi Brittanici maximi Germanici [ maximi ] 400.2
Imperatoris Tiberi Caesaris Augusti 930.1
[I]mperatoris Tiberi Caesaris A[u]gusti 335.2
[ Imperatoris ] Vespasiani C[aesaris Augusti ] [343.a.1]
[Im]peratori Tito A[elio Caesari Antonino ] [366.1]
imperator V pontifex maximus et Caius Iulius Verus Maximus nobilissimus Caesar prin ceps iuuentutis Germani cus maximus Sarmaticus maximus Dacicus 924.9
IMPP CAES 972.1
[ lmperatoris Caesaris ···] Germ[anici] [73.2]
Lucio Aelio C[aesari ···] Augusti filio [367.1]
Lucio S[ep]t[i]mio Getae Caesari 438.2
Lucio Septimio Getae Caesari Augusto 913.6
Lucio Septimio [Getae] Caesari Augusto 914.4
[ Lucio ] Septimio [Getae] Caesari Augusto 916.5
Lucio Sept[imi]o [Getae···] [nobilissimo] [Caesari] [440.4]
Marco Aurellio Antonino Caesari imperatori destinato 418.2
Marco Iulio Philippo nobilissimo Caesari Pio Felici Augusto 48.2
M arcus Iulius P[hilippus] [Ca]esar [880.2]
Publio Cornelio Licinio Valeriano nobilissimo Caesari 460.a.5
Publio [ Septimio Getae ] [ Caesari ] [433.2]
Publio Se[ptim]io Get[a]e C[ae]sari [434.1]
Publio Septimio Getae [Cae]sari [435.2]
P ublio [Septimio Ge]tae Caesari 436.1
Publio Septi[m]io [Getae] C[a] es ari [439.2]
[ Publio Septimio Getae nobilissimo Caesari ] [36.1]
Publio Septimio Getae [nobilis]simo Caesari 441.2
Publio [ Septimio ] G[etae] nobilissimo Ca [es] [ ari ] [437.a.2]
Tiberi Caesaris Augusti 596.a.2
[ Tiberi Caesa]ris Augusti [596.b.2]
Tiberio Caesari diui Augusti filio Augusto 333.1
Tiberio Caesari diui Augusti filio Augusto diui Iuli nepoti 330.a.1
[T]iberio Caesari diui Augusti filio Augusto [diu]i Iuli nepoti 330.b.1
[ Tiberio Caes]ari diui Augusti filio Augusto diui Iuli nepoti [331.1]
Tiberio Caesari diui Augusti filio Augusto d[i]ui Iuli [nepo]ti Augus[to] 332.a.1
Tiberio Claudio Caesari Augusto Germanico 337.1
Tiberio Claudio Drusi filio Caesari Augusto Germanico 338.2
Tiberio Claudio [ Drusi filio Caesari Augusto Germanico ] [339.1]
[ Tito Imperatori ] Caes[ari Vespasi]ano Augusti filio [342.a.3]
Tito Imperatori Caesari [Vespasian]o Augusti [ filio ] 342.b.3
Caisar
Imperator Caisar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 942.1
Caius
[ Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto ] [ pontifici maximo ] [G]ermanico maximo D[acico maximo Sarmatico ] [46.1]
[ Caesaris Cai Iuli Veri Maxi]mini [ Pii Felicis Augusti pontificis maximi ] Germanici [ maximi Dacici maximi Sarmatici ] maximi [47.1]
Caio [Cae]s[a]ri Augusti filio consuli [d] es [ig] [ nato ] [p]ontifici princi[pi iu]uentutis 328.1
[ Caio Galerio ] [Va]lerio Max[imiano] [ Pio Felici inuicto Augusto ] [462.3]
Caio Iulio Vero Maximo nobilissimo Caesari 453.1
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Pius Felix Augustus Germanicus maximus Sarmaticus maximus Dacicus maximus 924.1
Imperatori Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto 452.1
imperator V pontifex maximus et Caius Iulius Verus Maximus nobilissimus Caesar prin ceps iuuentutis Germani cus maximus Sarmaticus maximus Dacicus 924.8
Carpicus
[Perpet]uo impera[to]ri inuicto imperatori fortissimo imperatori Lucio Domitio Aurelliano Pio Felici Augusto Germanico maximo Carpico maximo 943.7
Carus
Imperatori Caesari Marco Aurelio Caro Pio Felici inuicto Augusto 461.3
Claudius
diui Clau[di] [352.a.3]
Flaui [Cl]aud[i Con]stantini [468.8]
Flauio Claudio Constantino 469.a.2
[ Flauio Clau]dio Co[nst]antio [56.5]
Imperator [ Caesar Marc Claudi ] Taci[t] [ Pi Feli August ] [53.1]
Imperator Caesar Marcus Claudius Tacitus Pius Felix Augustus 926.2
Tiberio Claudio Caesari Augusto Germanico 337.1
Tiberio Claudio Drusi filio Caesari Augusto Germanico 338.1
Tiberio Claudio [ Drusi filio Caesari Augusto Germanico ] 339.1
Commodus
[Caesa]re diui M[arci] [ filio Marco Aurelio Commodo Augusto ] [286.1]
[ Caesari ] [di]ui Ma[rci] Antonini Pii f[ilio] [ diui Pii ] [ nepoti ] [ diui Hadriani ] [p]ronepoti [di]ui T[rai]ani Par[thic]i m[a] x imi [ abnepoti diui Neruae ] [ adnepoti Marco Aurelio Com]modo [Anton]i[n]o Augusto Pio [Sarm]ati[co Germanico maximo ] [27.3]
Caesari Marco Aurelio Commodo Antonino Augusto Pio 230.1
[ Caesari Marco Aureli]o Com[modo] [ Antonino Augusto ] Pio Felici Sarmatico G [erm] [ anico ] [ Britannico ] [28.1]
diui Commodi 395.3
diui Commodi 389.2
[ Imperatori Caesari Lucio ] Aelio A[urelio Commodo Augusto ] [ Pio Germanico ] Sarmatico [382.1]
Lucio Aurelio Commodo Augusti filio 25.b.2
Marci Aureli Commodo 2.4
Constan-
Caesari [ Flauio V]alerio Constan 466.3
Constans
[ Flaui Iuli Co]nstantis max[imi] [55.3]
[ Flaui Iuli Constantis m]aximi [470.2]
Flauio Iulio C[onstante] [7.3]
Φλάουιον Ἰούλιον Κωνστάντα Αὐγοῦστον 469a.a.1
Constantinus
Constantino maximo uictori semper Augusto 467.10
Flaui [Cl]aud[i Con]stantini [468.8]
F[l] [ aui ] Cons[t]antini maximi [468.7]
Flauio Claudio Constantino 469.a.2
[ Imperatori Ca ]esari Flauio Constantino [···] [ Augusto pontif]ici maximo [trib] unicia potestate 54.3
Constantius
Flaui Iul[i Consta]nti[···] [470.1]
[ Flaui Iu ]li Constantii m[aximi] 55.3
[ Flauio Clau]dio Co[nst]antio [56.5]
[ Flauio I]ulio Constan[tio] [7.4]
Flauio Iulio Constantio Pio F[elici sem]per Augusto 469.b.2
Flauio Iulio Constantio uictoriosissimo semper Augusto 471.3
Marco Flauio Valerio Constantio Pio Felici inuicto Augusto 462.2
Cornelia
[Corneli]ae Saloninae Augustae [50.5]
Corneliae Saloninae sanctissimae Augustae 456.3
Cornelius
Publio Co[rnelio] [460.b.1]
Publio Cornelio Licinio Valeriano nobilissimo Caesari 460.a.
Cornificia
Cornificiae Augusti filiae 26.b.1
Crispina
Crispinae Augg ustae [2.5]
Crispus
[ et Valeri Licini et Flaui Cri]spi [468.8]